صفحه اصلی > طرح ها 

ردیف       

عنوان طرح    

تاریخ تصویب    

 نام مجری         

      همکار                   

  وضعیت    

1

غلظت ذرات PM1، PM2.5 و PM10در هوای داخلی منازل مسکونی: یک مرور نظامند و فرا تحلیل

 1399/09/24

 

 یدالله فخری

          

 زهرا حسینی - آمنه بحرینی

 عقد قرارداد و اجرا طرح

تبیین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی زنان سیگاری غیر فعال و سایر زنان در قرنطینه زمان شیوع کووید 19: یک مطالعه کیفی

1399/10/07

 

زهرا حسینی

ناهید شهابی - عاطفه همایونی - رقیه عزتی راد - عبدلله غریب زاده

 عقد قرارداد و اجرا طرح

 

3

بررسی رابطه بین خودارزشیابی های مرکزی و هیجان خواهی با مصرف سیگار در جمعیت عمومی استان هرمزگان 

1399/10/07

 

زهرا حسینی

 

عاطفه همایونی - محمد جعفری - امین قنبرنژاد - مرضیه نیک پرور 

 عقد قرارداد و اجرا طرح

4

بررسی رابطه بین اضطراب سلامتی و استرس با وسواس شستشو، وسواس آلودگی و کیفیت زندگی در افراد بالای 16 سال شهرهای بندرعباس و اصفهان در زمان گسترش کووید 19

1399/10/07

زهرا حسینی

عاطفه همایونی - رقیه عزتی راد - ناهید شهابی - امین قنبرنژاد - فرح مویدی 

عقد قرارداد و اجرا طرح

 

5

تبیین تجارب دانشجویان سیگاری و غیر سیگاری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان از زندگی در شرایط قرنطینه در همه گیری کووید 19

1399/10/07

زهرا حسینی

رقیه عزتی راد - عاطفه همایونی - ناهید شهابی - حسین منتظر قائم

عقد قرارداد و اجرا طرح

6

شناسایی چالش ها، تناقضات و نواقص مرتبط با قانون گذاری کنترل دخانیات در کشور و ارائه راهکارهای اجرایی

 1399/10/29

علی موصلی 

 

زهرا مستانه - رحیم خدایاری زرنق - گیسو علیزاده - شبنم قاسمیانی - جلال عربلو 

عقد قرارداد و اجرا طرح