صفحه اصلی > اعضای مرکز > اعضای شورای پژوهشی مرکز  

 اعضای شورای پژوهشی مرکز

جهت مشاهده پروفایل علم سنجی اعضا بر روی دانلود کلیک کنید.

 

cv رشته تحصیلی رتبه دانشگاهی آدرس محل کار، ایمیل و شماره تلفن عکس نام و نام خانوادگی
 دانلود  آموزش بهداشت و ارتقا سلامت  استادیار  

دانشکده بهداشت

33338583

zahra.hosseini@hums.ac.ir

 

دکتر زهرا حسینی
 دانلود  اعصاب و روان  استادیار

 دانشکده پزشکی

33347897

famoayedi@gmail.com

 


دکتر فرح مویدی
  آموزش بهداشت  دانشیار

 دانشکده بهداشت

33338583

mdadipoor@yahoo.com
  دکتر سکینه دادی پور
 دانلود  بهداشت محیط  دانشیار

 دانشکده بهداشت

33338583

 

   دکتر ولی علیپور
 دانلود  بهداشت محیط  استادیار

  دانشکده بهداشت

33338583

moheidari84@gmail.com

   دکتر محسن حیدری
 دانلود  ایمونولوژی  استادیار

 دانشکده پزشکی

 33710370

afshin.samiei@gmail.com

   دکتر افشین سمیعی
 دانلود  جراحی قلب  دانشیار

 .بیمارستان شهیدمحمدی.بخش جراحی قلب

33347001

hghaem@yahoo.com

 

 

   دکتر حسین منتظر قائم
 دانلود  قلب و عروق  استادیار

 دانشکده پزشکی

  33710370

gharibabd89@gmail.com

   دکترعبدلله غریب زاده
 دانلود روماتولوژی استادیار

 دانشکده پزشکی

  33710370

 

   دکتر ترانه تراکمه
 دانلود بیماری های ریه استادیار

 دانشکده پزشکی

33710370

 

   دکتر نادر فیاضی
 دانلود  بهداشت محیط استادیار

 دانشکده بهداشت

33338583

ghaffarihrz@gmail.com

   دکتر حمیدرضا غفاری
 دانلود  قلب  استادیار

 بیمارستان شهید محمدی- مرکز تحقیقات قلب

 33337379

nikparvarheart1@gmail.com

   دکتر مرضیه نیک پرور
 دانلود  مدارک پزشکی  استادیار

دانشکده پیرا پزشکی

 33666367

zmastaneh@gmail.com

  دکتر زهرا مستانه
 دانلود  بهداشت محیط  استادیار

 دانشکده بهداشت

33338583

ya.fakhri@gmail.com

   دکتر یدالله فخری
دانلود مديريت خدمات بهداشتي درماني استادیار

معاونت توسعه مدیریت و منابع


076-33338583


mouseli136025@hums.ac.ir

 دکتر علی موصلی
دانلود ژنتیک انسانی استاد

 

دانشکده پزشکی

076-33333287


azimnejate@yahoo.com

 

دکترعبدالعظیم نجاتی زاده