صفحه اصلی > چشم انداز مرکز > معرفی مرکز  
 •                   

 •  مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت

  Tobacco and Health research center  

 •              

مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت  در دانشکده بهداشت بندرعباس قرار داشته و به همت معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان راه اندازی گردید.

 

اهداف مرکز

         کاهش استعمال دخانیات (سیگار و قلیان)در استان

          ارائه راهکار مناسب و عملیاتی جهت کنترل استعمال دخانیات

          توانمندسازی زنان با تاکید بر افزایش مشارکت آنها در برنامه های پیشگرتی و کاهش استعمال قلیان

 

استراتژی های مرکز

 •  تلاش در جهت جلب مشارکت و همکاری مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی مرتبط با مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت در داخل و خارج از استان
 • بهره گیری از پتانسیل اعضای هیئت علمی علوم پایه و بالینی در طراحی برنامه های آموزشی پیشگیری و کنترل دخانیات
 •  حمایت مالی و تسریع روند تصویب طرح های تحقیقاتی با موضوعات مرتبط با دخانیات و سلامت
 •   بهره گیری از حمایت و مشارکت افراد کلیدی در داخل و خارج از استان برای عملیاتی کردن برنامه های پیشگیری و کنترل دخانیات
 •  جلب مشاركت و همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد در زمینه کاهش استعمال دخانیات
 •  تلاش در جهت جلب مشارکت و همکاری مراکز تحقیقاتی، آموزشی و اجرایی مرتبط با مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت در داخل و خارج از استان
 •  بهره گیری از پتانسیل اعضای هیئت علمی علوم پایه و بالینی در طراحی برنامه های آموزشی پیشگیری و کنترل دخانیات
 • حمایت مالی و تسریع روند تصویب طرح های تحقیقاتی با موضوعات مرتبط با دخانیات و سلامت
 •  بهره گیری از حمایت و مشارکت افراد کلیدی در داخل و خارج از استان برای عملیاتی کردن برنامه های پیشگیری و کنترل دخانیات
 •  جلب مشاركت و همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد در زمینه کاهش استعمال دخانیات 

 

 

 اولویت های پژوهشی مرکز تحقیقات دخانیات و سلامت:

 

     دخانیات و عوامل اجتماعی فرهنگی

o      دخانیات و بیماری های قلبی عروقی

o      دخانیات و بیماری های ریوی

o      دخانیات و محیط

o      الگوی مصرف دخانیات

o      اپیدمیولوژی دخانیات

o      روش های پیشگیری و ترک دخانیات

o      دخانیات و سلامت روان

o      دخانیات و خانواده

o      دخانیات و اقتصاد

o      دخانیات و سلامت شغلی

o      دخانیات و سلامت دهان و دندان

o      دخانیات ، سیاست و قوانین

o      دخانیات و سلامت زنان


 

نشانی سایت مرکز :     Thrc.resv.hums.ac.ir